Polityka prywatności

Korzystając z usług „Prosto Od Rolników” powierzasz nam swoje dane. Polityka prywatności służy jako pomoc w  zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Poniższe informacje są ważne i istotne, dlatego zachęcamy abyś zapoznał się z dokumentem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), informujemy, że:

 

Administrator

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą ARTUR KALINOWSKI AGROINA, ul. Floriana, nr 2, lok. U-8A, 05-850, Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182025229, REGON: 142873293, adres e-mail: biuro@prostoodrolnikow.pl

 

Kategorie zbieranych danych osobowych


Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do skontaktowania się z Tobą w celu zrealizowania usług, np.:
1.    adres e-mail;
2.    numer telefonu;
3.    imię, nazwisko
4.    [____]
5.    i inne dane które Nam podajesz np. w ramach formularza kontaktowego lub formularza zamówienia dostępnych na naszej stronie, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie czyli zawarte w  tzw. plikach cookies.

 

Cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z Naszą działalnością i w zakresie niezbędnym do:
1.    zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2.    wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3.    realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami.


Okres przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa.
Dane osobowe, które uzyskiwane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przetwarzane będą do momentu zawarcia umowy. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Administratorem zostaną niezwłocznie usunięte.

 
Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim


Zgodnie z obowiązującym prawem możemy podane przez Ciebie dane przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. podmiotom zapewniającym nam rozwiązania informatyczne, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia) w sytuacji, w której będzie to niezbędne do wykonania takiego zlecenia oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania (tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas lub wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do podanych przez Ciebie danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Jesteś uprawniona/ny do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi świadczenie tych usług.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

 

Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z ochroną danych osobowych otrzymasz po skontaktowaniu się z Nami pod adresem podanym na początku tego dokumentu w części „Administrator”.

Numer telefonu
535-285-005
Lokalizacja
Warszawa / okolice